Wspieramy naszych sąsiadów z Ukrainy


Jako wyraz swojego sprzeciwu działaniom dotykającym w sposób dramatyczny naszych Sąsiadów, Zarząd Grupy Konekt, jednogłośnie postanowił zerwać kontrakty handlowe z aktualnymi dostawcami surowców z Białorusi. Był to krok, który musieliśmy podjąć, nie zwracając uwagi na korzystne warunki handlowe, które wypracowywaliśmy od lat. Życie, zdrowie i spokój naszych Sąsiadów są dla nas w chwili obecnej najważniejsze. Nie ma naszej zgody na żadne działania wojenne i katastrofy, które za sobą niosą.

Jednocześnie informujemy, że powstałą lukę wypełniliśmy współpracą z innymi kontrahentami, a działania produkcyjne Grupy Konekt są realizowane zgodnie z harmonogramem i na bieżąco.