Fundament pod ogrodzenie – jaki beton wybrać?

Zagadnieniem nurtującym niejednego inwestora jest wybór odpowiedniego rodzaju betonu. Podczas budowy ogrodzenia, parametry betonu nie są nigdzie uwzględnione lub ogrodzenia wznoszone są bez dokumentacji projektowej. Zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju betonu może znacząco wpłynąć na trwałość ogrodzenia.

Zagadnieniem nurtującym niejednego inwestora jest wybór odpowiedniego rodzaju betonu. Podczas budowy ogrodzenia, parametry betonu nie są nigdzie uwzględnione lub ogrodzenia wznoszone są bez dokumentacji projektowej. Zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju betonu może znacząco wpłynąć na trwałość ogrodzenia.

Do fundamentów zbrojeniowych należy stosować beton XC2 o wytrzymałości na ściskanie C20/25, natomiast w przypadku większego narażenia na deszcz lub mróz powinien to być beton C25/30 XF1. Gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, warto użyć wodoszczelnego betonu W4.

Na trwałość ogrodzeń wpływa również szereg błędów związanych z procesem budowy ogrodzenia. Najczęstszym błędem jest zbyt płytki fundament, usadowiony powyżej strefy przemarzania gruntu. Nieprawidłowe wykonanie fundamentu często prowadzi do jego przechyłu, pojawiania się pęknięć czy zniszczeń konstrukcji w czasie zimy. Dlatego bardzo ważne jest rozeznanie się w gruncie na którym stawiamy ogrodzenie i usadowienie go odpowiednio głęboko.

Równie ważne jest aby fundamenty pod słupkami nie były trwale ze sobą zespojone. Ze względu na różne głębokości fundamentów oraz rozkład obciążenia, zachowują się one inaczej, ze zróżnicowanym naprężeniem, tak więc trwałe połączenia mogłyby się zrywać – dlatego pomiędzy poszczególnymi fundamentami pozostawia się szczeliny dylatacyjne, wypełniane niechłonnym ale trwale elastycznym materiałem uszczelniającym. Wszelkie szczeliny od podstawy fundamentu, aż po górną powierzchnię słupków muszą być ciągłe.

Sprawdź również...

Konekt Ogrodzenia HVIT Zaimpregnowany
22 stycznia 2024

Skuteczna impregnacja ogrodzenia – co warto wiedzieć?

Decyzja budowy ogrodzenia betonowego to przede wszystkim inwestycja na lata. Prawidłowo zbudowane i pielęgnowane ogrodzenia będzie grodzić posesję nawet przez kilkadziesiąt lat. Istotnym więc jest dokonanie właściwego wyboru producenta, z którego oferty będziemy korzystać, jak również stosować się do wskazówek dotyczących zachowania formy i wyglądu ogrodzenia przez całą jego żywotność. W ofercie Konekt Ogrodzenia dostępne są nie tylko trwałe elementy betonowe, ale również preparaty służące do jego impregnacji oraz czyszczenia.

Chemia Konekt Ogrodzenia 1
15 stycznia 2024

Wykwity na ogrodzeniu – czym są? oraz najczęściej pojawiające się pytania

Wykwity powstają pod wpływem rozpuszczania się w wodzie wodorotlenku wapnia zawartego w betonie. W reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu powstaje węglan wapnia, który charakteryzuje się białym nalotem na betonowych elementach. Wykwit wapienny jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w trakcie dojrzewania betonu.