Fundament pod ogrodzenie – jaki beton wybrać?

Zagadnieniem nurtującym niejednego inwestora jest wybór odpowiedniego rodzaju betonu. Podczas budowy ogrodzenia, parametry betonu nie są nigdzie uwzględnione lub ogrodzenia wznoszone są bez dokumentacji projektowej. Zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju betonu może znacząco wpłynąć na trwałość ogrodzenia.

Zagadnieniem nurtującym niejednego inwestora jest wybór odpowiedniego rodzaju betonu. Podczas budowy ogrodzenia, parametry betonu nie są nigdzie uwzględnione lub ogrodzenia wznoszone są bez dokumentacji projektowej. Zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju betonu może znacząco wpłynąć na trwałość ogrodzenia.

Do fundamentów zbrojeniowych należy stosować beton XC2 o wytrzymałości na ściskanie C20/25, natomiast w przypadku większego narażenia na deszcz lub mróz powinien to być beton C25/30 XF1. Gdy fundament znajduje się poniżej poziomu wód gruntowych, warto użyć wodoszczelnego betonu W4.

Na trwałość ogrodzeń wpływa również szereg błędów związanych z procesem budowy ogrodzenia. Najczęstszym błędem jest zbyt płytki fundament, usadowiony powyżej strefy przemarzania gruntu. Nieprawidłowe wykonanie fundamentu często prowadzi do jego przechyłu, pojawiania się pęknięć czy zniszczeń konstrukcji w czasie zimy. Dlatego bardzo ważne jest rozeznanie się w gruncie na którym stawiamy ogrodzenie i usadowienie go odpowiednio głęboko.

Równie ważne jest aby fundamenty pod słupkami nie były trwale ze sobą zespojone. Ze względu na różne głębokości fundamentów oraz rozkład obciążenia, zachowują się one inaczej, ze zróżnicowanym naprężeniem, tak więc trwałe połączenia mogłyby się zrywać – dlatego pomiędzy poszczególnymi fundamentami pozostawia się szczeliny dylatacyjne, wypełniane niechłonnym ale trwale elastycznym materiałem uszczelniającym. Wszelkie szczeliny od podstawy fundamentu, aż po górną powierzchnię słupków muszą być ciągłe.

Sprawdź również...

Co musisz rozważyć przed zakupem i rozpoczęciem budowy ogrodzenia betonowego?
28 marca 2022

Co musisz rozważyć przed zakupem i rozpoczęciem budowy ogrodzenia betonowego?

Dlaczego projekt i analiza ogrodzenia jest równie ważna jak jego prawidłowe wykonanie?
Ogrodzenie betonowe to zazwyczaj jednorazowa inwestycja. Właściwie wykonane ogrodzenie jest w stanie zachować swoją formę w nienaruszonym stanie przez nawet kilkadziesiąt lat. Warto jest dokładnie zastanowić się nad jego funkcjonalnością, kolorem, sposobem budowy czy wyborem elementów o dopasowanych do potrzeb wymiarach.

20 lipca 2021

Jak umiejętnie dobrać barwę? – Ciepłe melanże

Aby odpowiedzialnie wprowadzić kolor do otoczenia, przyjmuje się zasadę proporcji kolorów 60/30/10, to znaczy 60% koloru podstawowego, 30% koloru pokrewnego i 10% koloru kontrastowego. Zasada trzech kolorów jest niezawodną zasadą, której należy przestrzegać podczas aranżacji każdej posiadłości.