Wybierz kategorię i znajdź pojęcie...

lub zapoznaj się z nimi wszystkimi i bądź dobrze przygotowany
do rozpoczęcia prac związanych z budową Twojego ogrodzenia!

 • Elementy
  • Daszek podmurówkowy

   Element betonowy o wymiarach 500/200/50[mm] o symbolu produktowym DPC. Jest to produkt stanowiący zakończenie pustaka słupkowego/podmurówkowego podczas budowy systemu ogrodzeniowego.

  • Daszek słupkowy

   Element betonowy o wymiarach 360/360/50[mm] o symbolu produktowym DSK. Jest to produkt stanowiący zakończenie pustaka słupkowego podczas budowy systemu ogrodzeniowego.

  • Pustak podmurówkowy

   Element betonowy o wymiarach 250/200/200 o symbolu produktowym PP. Stanowi element niezbędny podczas budowy ogrodzeń metodą na mijankę. Dostępność pustaka podmurówkowego w ofercie Konekt jest bardzo dużym ułatwieniem dla Wykonawców. W przypadku braku tego elementu podczas budowy ogrodzenia “na mijankę” wykonawca zmuszony jest to przecięcia pustaka podmurówkowego na dwie części, co wydłuża oraz utrudnia pracę. Dodatkowo podzielony pustak, nie ma wykończenia jednej krawędzi co może zaburzać estetykę wybudowanego ogrodzenia.

  • Pustak słupkowy

   Element betonowy o wymiarach 360/360/200 [mm] o symbolu produktowym SK. Jest to element przeznaczony do budowy słupków ogrodzeniowych czy tworzenia aranżacji ogrodowych. Nie jest rekomendowany jako jedny element składowy całego systemu ogrodzeniowego. Uzupełnieniem słupków ogrodzeniowych jest pustak słupkowy/podmurówkowy rekomendowany do budowy podmurówek czy murków podporowych.

  • Pustak słupkowy/podmurówkowy

   Element betonowy o wymiarach 500/200/200 [mm] o symbolu produktowym PC. Jest to element rekomendowany zarówno do budowy słupków ogrodzeniowych jak i samych podmurówek. Dobrze sprawdzi się również jako element składowy aranżacji ogrodowych czy murków podporowych.

 • Budowa
  • Budowanie na prosto

   Polega na układaniu pustaków jeden pod drugim, równolegle. Budowanie na prosto jest coraz częściej wybierane ze względu na swą innowacyjność oraz estetykę wyglądu. Elementy ogrodzeniowe należy najpierw ułożyć na sucho w celu sprawdzenia prawidłowego ustawienia.

  • Budowanie naprzemienne

   Polega na układaniu murków na przemian, tak aby nie były ustawione równolegle do siebie. Budowanie naprzemienne jest klasycznym rodzajem montowania stosowanym od lat. Elementy ogrodzeniowe należy najpierw ułożyć na sucho w celu sprawdzenia prawidłowego ustawienia.

  • Deklaracja właściwości użytkowych

   Jest to dokument, który potwierdza właściwości wyrobu budowlanego. Zawiera najważniejsze informacje odnośnie jego cech oraz dokumentów, na podstawie których zostały przetestowany.

  • Izolacja pozioma

   Stanowi niezbędny element zabezpieczenia fundamentu przed podciąganiem wody z gruntu. Dodatkowo jest plastyczną warstwą oddzielającą fundament od murków, chroniąc w ten sposób ściany budowli przed pęknięciami a także przedostaniu się wilgoci i co za tym idzie występowaniu wykwitów.

  • Ława fundamentowa

   Polega na zastosowaniu zbrojenia, zapewniającego wytrzymałość całej konstrukcji. Zazwyczaj jest to wysunięcie fundamentu ponad poziom gruntu na wysokość około 15-20 cm. Zbrojenie najczęściej wykonywane jest z prętów stalowych, żebrowanych lub gładkich o średnicy 12 lub 16mm.

  • Poziom przemarzania gruntu

   Jest to odległość od powierzchni do poziomu, do którego sięga ujemna temperatura. Gdy temperatura spada poniżej zera, woda znajdująca się w gruncie zamarza, zwiększając swoją objętość w rezultacie tworząc wysadziny. Poziom przemarzania gruntu jest różny na danych obszarach oraz zmienny ze względu na zjawiska atmosferyczne takie jak intensywność opadów czy siła wiatru na danym terenie.

  • Spoinowanie

   Inaczej fugowanie, jest to proces wypełniania przestrzeni pomiędzy pustakami. Nasze elementy ogrodzeniowe nie wymagają spoinowania, dzięki czemu prezentują się estetycznie i nowocześnie.

  • Ustawa – prawo budowlane

   Jest to ustawa z dnia 7 lipca 1994r., normująca działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Uznawana jest za najważniejszą polską ustawę w zakresie budownictwa. W art. 29.1., pkt. 21 widnieje zapis o konieczności zgłaszania budowy ogrodzenia powyżej 2,2m wysokości. Warto zwracać uwagę na wprowadzane nowelizacje upraszczające niektóre procedury budowlane.

  • Zasada 5 palet

   To proces układania ogrodzenia polegający na dobieraniu murków z pięciu palet, mieszając ze sobą nieznacznie różniące się odcienie kolorystyczne na pustakach. Stosowanie się do tej zasady zapewnia jak najbardziej zadowalający efekt wizualny. Wyspecjalizowany budowlaniec odpowiednio dobiera elementy ogrodzenia aby kolorystycznie ze sobą współgrały i prezentowały się jak najlepiej.

  • Zasady sztuki budowlanej

   Są to wszelkie roboty i czynności budowlane wykonywane zgodnie z przepisami prawa a także obowiązującymi normami i warunkami technicznymi. W szczególności opiera się na ogromnym zasobie wiedzy i doświadczenia wymaganego w pracy budowlanej. Poza uniwersalnymi zasadami z wiedzy technicznej istotne jest stosowanie się do aktów wykonawczych, rozporządzeń, wytycznych oraz instrukcji w danej dziedzinie.

 • Chemia
  • Impregnacja

   Stosowana w celu wzmocnienia struktury ogrodzenia. Zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci, poprawia wygląd pustaków, ułatwia czyszczenie a także zabezpiecza powstawaniu przebarwieniom. Impregnację należy stosować minimum miesiąc po skończonym montażu ogrodzenia. Przed zastosowaniem należy zadbać o czystość i suchość impregnowanej powierzchni.

  • Klasa ekspozycji betonu

   Określa wpływ naturalnych zmiennych na beton lub cząsteczki się w nim znajdujące. Klasy uzależnione są od wpływu korozji, działania chlorków, agresji chemicznej czy zamrażaniem. Klasy zostały dopasowane ze względu na wytrzymałość na ściskanie. Zastosowanie betonu o nieodpowiedniej klasie może powodować negatywne skutki w eksploatacji ogrodzenia.

  • Plastyfikator

   Jest to preparat, który ma za zadanie wpływać na zmianę struktury innych środków, m.in. obniżenie temperatury zeszklenia, twardości czy zwiększenia elastyczności. Stosowany w celu zwiększenia wytrzymałości substancji na wpływ czynników atmosferycznych. Pozwala również na skuteczne zmniejszenie ilości wody, niezbędnej do rozrobienia mieszanki betonowej.

  • Stabilizator

   Jest to substancja chemiczna, która zmniejsza wydzielanie wody z betonu lub zaprawy. Stosowany aby ograniczyć lub zapobiegać wydzielaniu wody. Umożliwia przygotowanie jednorodnej zaprawy – szczególnie zalecany do produkcji betonu w wyższych temperaturach.

 • Technologia
  • Barwienie w masie

   Jest to proces nadający jednolitą barwę w całym przekroju elementu. Stosowanie barwionego betonu nie niesie za sobą ryzyka zmiany barwy przy ewentualnym zarysowaniu lub uszkodzeniu powierzchni betonu. Trzeba mieć na uwadze, że odcień barwionego wyrobu może ulegać zmianom w wyniku jego eksploatacji oraz czynników atmosferycznych.

  • Dylatacja

   Jest to celowo utworzona szczelina pomiędzy dwoma elementami. Chroni w ten sposób całą konstrukcję przed negatywnymi skutkami zmian temperatury, wilgotności czy nierównomiernego osiadania fundamentów. Oddzielone murki samodzielnie przenoszą obciążenia czy przesunięcia przewidziane w wyniku naturalnych następstw eksploatacji.

  • Hydrofobizacja

   jest to metoda ochrony betonu, która polega na nadaniu powierzchniom własności odpychających wodę. Zaimpregnowane podłoże uniemożliwia osadzanie się wody oraz kurzu i pyłków w niej zawartych. Beton jest zabezpieczony przed różnymi rodzajami korozji, na które jest narażony w środowisku a skuteczna hydrofobizacja umożliwia jego długoletnią eksploatację.

  • Hydroizolacja

   Inaczej izolacja przeciwwilgociowa, zwykle robiona z masy bitumicznej lub papy zapobiegająca podciąganiu wody z gruntu. Dzięki jej zastosowaniu blokujemy powstawanie wykwitów na elementach ogrodzenia. Aby hydroizolacja była skuteczna najlepiej stosować ją pionowo i poziomo.

  • Mikropęknięcia

   Są to włoskowate pęknięcia, powstałe w wyniku skurczów związanych z dojrzewaniem produktów uwarunkowane procesem produkcyjnym. W żaden sposób nie wpływają na trwałość i estetykę ogrodzenia.

  • Wykwity wapienne

   Powstają pod wpływem rozpuszczania się w wodzie wodorotlenku wapnia zawartego w betonie. W reakcji z dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu powstaje węglan wapnia, który charakteryzuje się białym nalotem na betonowych elementach. Gdy do betonu dostanie się więcej wody, tym większe jest prawdopodobieństwo powstania wykwitów. Wykwit wapienny jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w trakcie dojrzewania betonu. Z punktu technologicznego w pewnych warunkach zjawiska wykwitów nie da się wykluczyć, lecz z biegiem czasu zanikają wskutek działania czynników atmosferycznych.