Strefy przemarzania gruntu

Polska jest podzielona na cztery strefy przemarzania gruntu. Leżymy w strefie klimatycznej ciepłej umiarkowanej przejściowej, więc każdej zimy występować mogą duże mrozy. Jeśli mrozy trwają długo i są silne, grunt może przemarznąć na dużej głębokości.

Polska jest podzielona na cztery strefy przemarzania gruntu. Leżymy w strefie klimatycznej ciepłej umiarkowanej przejściowej, więc każdej zimy występować mogą duże mrozy. Jeśli mrozy trwają długo i są silne, grunt może przemarznąć na dużej głębokości.

Zdecydowana większość naszego kraju mieści się w strefie II, gdzie grunt zamarza na głębokości 1,0m. Nieco cieplej jest na zachodzie kraju, gdzie mróz dosięga jedynie 0,8m.

Na północnym-wschodzie oraz w terenach górskich jest najzimniej i grunt zamarza na głębokość 1,4m.

Dlaczego powinniśmy wiedzieć w której strefie się znajdujemy? Od tego zależy na jakiej głębokości powinniśmy usadowić fundamenty pod nasze ogrodzenie. Jeżeli będą one zbyt płytkie, mróz może spowodować wysadziny gruntu co w rezultacie zniszczy naszą budowle, powstaną pęknięcia, nierówności – stanie się ona mniej atrakcyjna i mniej użyteczna.

Fundament ogrodzenia powinien być usadowiony poniżej strefy przemarzania, w każdym miejscu na jednakowej głębokości, jeżeli jednak mamy do czynienia z pofałdowanym terenem, fundament należy wykonać metodą schodkową. Aby zapewnić konstrukcji ochronę przed wilgocią podciąganą z gruntu warto zadbać o izolację poziomą z masy bitumicznej lub papy. Nie można również zapomnieć o wykonaniu szczelin dylatacyjnych, które dodatkowo ochronią naszą budowlę przed nagłymi zmianami temperatury, nierównomiernym nasłonecznieniem czy nieregularnym osiadaniem fundamentów.

Sprawdź również...

Co musisz rozważyć przed zakupem i rozpoczęciem budowy ogrodzenia betonowego?
28 marca 2022

Co musisz rozważyć przed zakupem i rozpoczęciem budowy ogrodzenia betonowego?

Dlaczego projekt i analiza ogrodzenia jest równie ważna jak jego prawidłowe wykonanie?
Ogrodzenie betonowe to zazwyczaj jednorazowa inwestycja. Właściwie wykonane ogrodzenie jest w stanie zachować swoją formę w nienaruszonym stanie przez nawet kilkadziesiąt lat. Warto jest dokładnie zastanowić się nad jego funkcjonalnością, kolorem, sposobem budowy czy wyborem elementów o dopasowanych do potrzeb wymiarach.

20 lipca 2021

Jak umiejętnie dobrać barwę? – Ciepłe melanże

Aby odpowiedzialnie wprowadzić kolor do otoczenia, przyjmuje się zasadę proporcji kolorów 60/30/10, to znaczy 60% koloru podstawowego, 30% koloru pokrewnego i 10% koloru kontrastowego. Zasada trzech kolorów jest niezawodną zasadą, której należy przestrzegać podczas aranżacji każdej posiadłości.